top of page

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

 

Добре дошли в нашия уеб сайт (“valemcosmetics.com”). Моля, прочетете внимателно нашата политика на конфиденциалност, тъй като тя се прилага всеки път, когато посетите и разглеждате уеб сайта и използвате услугите му, независимо от това дали закупувате или не продукти. Моля, също така да прочетете Условията за ползване на valemcosmetics.com, защото те включват важна информация за системите за сигурност приети от уеб сайта. Тази политика на конфиденциалност Ви предоставя цялата информация, която ще ви е полезна, за да разберете как ние събираме и използваме информацията, идентифицираща потребителите на valemcosmetics.com.

 

Администратор на данни

Администраторът на данни, обработвани от този сайт е  ЦЕНТЪР ЗА БИОЛОГИЧНО - АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА ЕООД, със седалище в България, гр. София 1715; Младост 3; бл.323; ат.3 ЕИК 203222143 (наричан по-нататък: “valemcosmetics.com”). Администраторът определя целите и методите на преработка на информацията, както и процедурите за сигурност, които се прилагат, за да се гарантира тяхната конфиденциалност, цялост и наличност.

По желание или задължително предоставяне на данни

Осигуряването на вашите лични данни на valemcosmetics.com, поискани за събиране на различни места в сайта, е необходимо, за да се изпълнят целите, посочени на конкретните места. Тези данни могат да бъдат задължителни, което се обозначава със символа (*), поставен редом до полето с информация.
Всеки отказ за предоставяне на такива данни на valemcosmetics.com, когато това е маркирано задължително, прави невъзможна за осъществяване основната цел на тази операция: такъв отказ би могъл, например, да направи невъзможно за valemcosmetics.com да изпълни поръчка, или да предостави други услуги, които са на разположение на valemcosmetics.com.

 

Как и защо обработваме личните Ви данни

Вашите лични данни се обработват предимно по електронен път чрез valemcosmetics.com и от трети лица, които са били подбрани поради тяхната надеждност и опит, извършващи дейности, които са от основно значение за целите, тясно свързани с употребата на уеб сайта и неговите услуги за закупуване на продукти.

Данните се обработват, за да извършим следните услуги, които са достъпни чрез достъп до нашия сайт:

1. изпълнение на поръчки и свързаните с тях дейности – за целта събираме: име, адрес, телефон, имейл;
2. регистрация или абонамент за нашия бюлетин, както и за получаване на информация за нови продукти и промоции – за целта събираме име и имейл;
3. вашите харесвания с ваши приятели чрез своите профили в социални медии;
3. управление на плащанията, включително контрол за борба с измамите в случай на плащане с кредитни/дебитни карти – за целта единствено трансферираме събраната информация за осъществяване на трансакцията, след което тя не се пази при нас;
4. управление на вашите запитвания: технически, от търговски характер, по отношение на статуса на вашите поръчки, както и искания за информация в по-широкия смисъл на думата;
5. достъп от страна на нашите специалисти (отдел медии, бизнес развитие, уеб маркетинг, отдел за покупки, обслужване на клиенти);
6. изпращане, след ваше съгласие, за маркетингови цели, търговски съобщения, чрез различни канали, както и с помощта на традиционните методи (поща на хартиен носител, телефон).
7. изпращане, след ваше съгласие, за цели свързани с профилиране и подобряване на навигационния ви опит със сайта, търговски предложения, които са в съответствие с вашите интереси. Профилиране се извършва, например, чрез използването на бисквитки, последни покупки и т.н.

При обработването на данни, които пряко или косвено може да ви идентифицират, ние се стремим да следваме принципа на стриктна необходимост.
Ето защо, ние сме конфигурирали сайта по такъв начин, че използването на личните ви данни са намалени до минимум. Обработването на данните ви е изключено, когато реализирането на целите може да бъде постигнато чрез използването на анонимни данни.

valemcosmetics.com си запазва правото да премахне потребителски профили и всички свързани с тях данни, в случай, че е засечено незаконно съдържание, съдържание вредно за имиджа на valemcosmetics.com и/или неговите продукти или тези на трети лица, или съдържание което въпреки всичко е обидно или популяризира незаконна или клеветнически дейности, порнографско съдържание, съдържание което подбужда хората към насилие, което насърчава дискриминация по отношение на раса, пол, религия или сексуална ориентация.

 

Принципите, на които се основава нашата политика за конфиденциалност:

1. обработката на данни е единствено за целите и в съответствие с методите, илюстрирани в представената информация, когато данните се събират;
2. използване на данните за допълнителни цели, само когато потребителят изрично е дал съгласие (например изпращане на промоции и др.);
3. осигурява се достъп до данни на трети лица единствено за цели, които са от съществено значение за извършване на исканата услуга (например до банки, куриери). Това са само организации, които са администратори на лични данни;
4. винаги изпълняваме исканията за изтриване, промяна или добавяне на предоставените данни;
5. подсигуряване на правилно и законосъобразно управление на данните, защита на личните данни на потребителите, както и прилагането на подходящи мерки за сигурност за защита на поверителността, целостта и наличността на предоставените данни.

 

Колко време съхраняваме информацията

Съхраняването на данните продължава, докато разполагаме с основание за тяхното съхранение. Например – наш потребител е дал съгласието си да събираме и обработваме информация за него.
Прилагаме следните срокове за съхраняване на различните типове лични данни според тяхната цел, а именно:

  • Информацията, която е свързана с направена покупка – в рамките на 5 години от първоначалното и събиране;

  • Информация за маркетингови цели, която доброволно сте ни предоставили – в рамките на 2 години от първоначалното и събиране, или от последващо съгласие за използването и.

  • За целите на измерване на потребителското поведение на сайта – според периода на валидност на записването на съответната бисквитка, но не повече от една година.

 

Вашите права

Винаги имате право да получите информация от valemcosmetics.com по какъв начин се използват личните ви данни.
Също така имате право да получите информация от valemcosmetics.com за източника на вашите лични данни; целите и начина на обработката на личните ви данни; логиката, приложена за обработка, извършваща се с помощта на електронни средства; категориите компании, на които личните данни могат бъдат предадени.

Винаги имате право да получите от valemcosmetics.com:

а) актуализация, корекция, допълнение на Вашите лични данни;
б) отмяна, преобразуване в анонимна форма, блокиране или изтриване на лични данни, които се обработват в нарушение на закона, включително и данни, които не е необходимо да се съхраняват за целите, за които посочените данни се събират или обработват в последствие;

Имате право на възражение, частично или изцяло:
а) по основателни причини, за обработването на лични данни, свързани с вас, дори ако те са уместни за целта, за която се събират;
б) при обработването на лични данни, отнасящи се за целите на изпращане на рекламни или за директен маркетинг материали, или за попълване на проучване на пазара или комуникационни търговски дейности.

Вие може да упражните правата си свободно и по всяко време, като изпратите писмено искане до  valemcosmetics.comна електронна поща office@valemcosmetics.com и ние веднага ще ви отговорим.
За да се гарантира, че личните ви данни винаги са верни, актуални, уместни и пълни, моля да ни уведомите за промените, които са настъпили на електронната ни поща office@valemcosmetics.com.

На кого споделяме вашите лични данни

Понякога записваме част от информацията на наши сървъри или я изпращаме на трети страни.
Това се налага, за да можем да осигурим най-доброто Ви преживяване при използване на нашите услуги, а понякога – и изобщо за да можем да осигурим наличност и достъпност на използваната от вас услуга. Тези компании нямат правото самостоятелно да споделят тази информация.
В момента, някои от обработващите лични данни, които обработват данните ви са, както следва:

  1. Куриерската фирма, която се занимава с обработка на данни, необходими за извършване на транспорт, доставка и върнати стоки закупени на нашия уеб сайт;

https://www.econt.com/privacy/manage
http://www.rapido.bg/information/conditions/gdpr

  1. Банковата институция или компанията, която обработва информацията от кредитните карти.

https://www.braintreepayments.com/en-bg/legal/payment-services-agreement-3pl
https://www.paypal.com/bg/webapps/mpp/ua/privacy-full

  1. Google със съответните свои продукти: Google Analytics, Google Tag Manager, AdSense

https://privacy.google.com/

  1. MailChimp

https://mailchimp.com/legal/privacy/

  1. Facebook

https://www.facebook.com/about/privacy

  1. Instagram

https://help.instagram.com/519522125107875

  1. Антиподес (prim.bg)

http://prim.bg/bg/privacypolicy/

 

Мерки за сигурност

Предприемаме адекватни мерки за сигурност, за да намалим до минимум рисковете от унищожаване или загуба, включително и случайно – на данни, неоторизиран достъп или неодобрена обработка, които не съответстват на целите за събиране на данни, посочени в нашата Политика на конфиденциалност.
Когато съхраняваме информацията при нас, тя се запазва физически на сървъри, колокирани в центрове за съхранение на данните на територията на Израел.
Ние ограничаваме достъпа до информация за вас от страна на служители, действащи под наше ръководство, освен в случаите, в които са налице разумни основания да боравят с тази информация с цел да ви бъдат предоставяни услуги или във връзка с изпълняваните работни задължения от тези служители.
Разполагаме с физически, електронни и процедурни защитни средства, които съответстват на нашите законови задължения по отношение защитата на информацията за вас.

Въпреки това,valemcosmetics.com не може да гарантира на потребителите, че предприетите мерки за сигурността на сайта ще изключи всякакъв риск от достъп без съгласието или разпространение на данни от устройства, принадлежащи на потребителя: ние ви съветваме да се уверите, че компютърът ви е оборудван с адекватен софтуер за защита срещу прехвърляне на информация в мрежи на данни (като обновяване на антивирусните системи) и че вашия интернет доставчик е предприел подходящи мерки в областта на мрежовата сигурност за предаване на данни (като, например, защитни стени и спам филтри). На valemcosmetics.com , всяка покупка е направена с най-голяма сигурност, благодарение на използването на съвременни технологични системи за кодиране (SSL).

 

Връзки с други уеб сайтове

Нашият сайт съдържа връзки към други уеб сайтове, които може да нямат никаква връзка с нас.
valemcosmetics.com не контролира нито изпълнява операции за наблюдение на тези уеб сайтове и тяхното съдържание.
valemcosmetics.com не може да носи отговорност за съдържанието на тези сайтове и за правилата, приети от тях, включително по отношение на вашата поверителност, и за обработката на вашите лични данни по време на посещението ви в тези сайтове. Следователно ви молим да внимавате, когато се свържете с тези сайтове, чрез връзките от нашия сайт и да прочетете внимателно условията им за ползване и политика на конфиденциалност. Политиката ни на конфиденциалност не се отнася до сайтове на трети лица. Нашият сайт осигурява връзки към тези сайтове само за улесняване на потребителя в неговото търсене, както и да улеснява хипертекстови връзки към други сайтове.

Модификация и обновяване на Политика на поверителност на valemcosmetics.com

valemcosmetics.com може да измени или просто да актуализира всичко или част от политиката на конфиденциалност на сайта, включително и при отчитане на измененията на правни норми или разпоредби, които уреждат тази тематика и защитават правата ви. Промени и актуализации в Политиката на конфиденциалност ще бъдат задължителни, веднага след като се публикуват на уеб-сайта. Затова, моля проверявайте редовно този раздел, за публикуването на най-нова и актуална Политика на конфиденциалност.

Длъжностно лице по защита на данните/ Data Protection Officer: email: office@valemcosmetics.com.

 

Последна актуализация: 13.12.2020

bottom of page